Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Halo CRM

"Halo CRM -
perfekt anpassat för säljare på IT-bolag"

Allt ni behöver i en och samma lösning oavsett storlek på organisation.

Håll koll på arbetsflöden genom att organisera era sälj på ett smart sätt. Leads, bokade möten, uppföljning, pipe-line, prognoser, rapporter, offerter, avtal och fakturering.

Tvåvägssynkronisering med Microsoft produkter, kalendrar, Teams och andra appar för att verkligen få säljaren att använda CRM-systemet. 

Video
// All-in-One CRM

Integrera Halo CRM med dina favoritappar

Maximera försäljning på ett enkelt sätt

HaloCRM är designad för team som vill öka effektiviteten vid försäljning. Erbjuder en intuitiv plattform för att enkelt följa alla aktiviteter oavsett vilken kanal säljarn använder till kunderna. Fysiska möten, mail, telefonsamtal, SMS, Facebook Messenger.

// Halo CRM

"Halo CRM -
kundportal anpassat för säljare på IT-bolag"

Hjälp era kunder hjälpa sig själva samt enkelt komma i kontakt med er via inbyggda kundportalen.

Låt dina kunder hitta precis vad de behöver i sin egen takt med kundportalen. Öka kundnöjdheten, minimera administrativa processer och få ökad kvalité på era leads.

Läs också om vår effektiva lösning Halo PSA.

Video
+
aktiva användare
+
slutförda projekt
+
rådgivare
+
år erfarenhet
// arbetsflöden

Förbättra samarbetet mellan försäljning och teknik

Med hjälp av HaloCRM samlar ni er försäljning, kontaktshantering, avtal, SLA och leverans i samma platform. Låt oss berätta mer hur ni kan automatisera era processer.

Ökad försäljning 70%
Förbättrat samarbete mellan avdelningarna 90%
Förenklad säljprocess 60%